Artikelen door patricia

Wat wil jij bereiken met je bedrijf?

Is je bedrijf voor jou een alternatief voor een baan? Wil je gewoon voldoende verdienen om van te leven? Of is je bedrijf voor jou een manier om impact te maken? Of heb je persoonlijke doelen en is je bedrijf een middel om díe te behalen? Of…. Wat is het voor jou? Het is belangrijk […]

Wat is eigenlijk het fundament van je succes?

Wat is succes? En wat is het fundament van je succes? Twee belangrijke vragen. Twee vragen waar ik al jaren over nadenk. Laat ik beginnen met vraag 1: Wat is succes? Iedereen verstaat iets anders onder succesvol zijn. Een mooi uitgangspunt vind ik deze definitie: Succes is het bereiken van gestelde doelen. Die doelen, die […]

Mijn ondernemersreis van de afgelopen 15 jaar

Eind 2006 kwam er een abrupt einde aan mijn carrière als werknemer. Technisch heette ik ‘overspannen’ (dat leek op dat moment het best passende label) maar feitelijk was ik het keurslijf van een corporate omgeving en een hiërarchisch management gewoon meer dan zat. Ik had in 8 jaar tijd 9 werkgevers versleten en in plaats […]

Er zijn 3 opties: Leave, Love, Change

Je hebt altijd 3 opties….. en zeuren is er níet één van…. Er doen zich in je leven (of concreter: Je bedrijf) altijd situaties voor waar je niet tevreden mee bent. Dan heb je drie opties: Accepteer de situatie zoals deze is (Love); Verander de situatie (Change); of neem afscheid van de situatie (Leave). Wat […]